22 okt 2010 13:09

Civiele crisisbeheersing

Financiering van missies civiele crisisbeheersing

Financiering van missies civiele crisisbeheersing

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de budgettaire dekking regelt van de missies voor civiele crisisbeheersing. Het ontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelde, neemt een bedrag van de provisionele kredieten voor 2010 af voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven van het civiele crisisbeheer. De ministerraad had op 12 februari 2010 de indicatieve planning van die missies goedgekeurd.