02 sep 2011 15:57

Civiele crisisbeheersing

Financiering van missies civiele crisisbeheersing

Financiering van missies civiele crisisbeheersing

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de budgettaire dekking regelt van de missies voor civiele crisisbeheersing in 2011. 

Het ontwerp dat minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelde, neemt een bedrag van 2.127.000 euro van de provisionele kredieten voor 2011 af voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven van het civiele crisisbeheer. De ministerraad had op 3 maart 2011 de indicatieve planning van die missies goedgekeurd.