01 apr 2004 19:00

Civiele veiligheid en risicoanalyse

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist een bedrag van 1.250.000 euro vrij te maken voor de uitvoering van de risicoanalyse voor het grondgebied van het ganse land.

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist een bedrag van 1.250.000 euro vrij te maken voor de uitvoering van de risicoanalyse voor het grondgebied van het ganse land.

Deze risicoanalyse betekent de eerste concrete stap in het hervormingsproces van de hulpdiensten en in het bijzonder van de brandweer en de civiele bescherming. De analyse moet de wetenschappelijke basis vormen voor het bepalen van de werkelijke behoeften voor de hulpverlening voor de volgende jaren en van de middelen die daarvoor moeten worden voorzien op het vlak van het personeel, de infrastructuur en het materieel. Een eerste opdracht is het opstellen van een repertorium en het in kaart brengen van de aanwezige risico's, met enerzijds de risico's die overal voorkomen en haast dagelijks de hulpdiensten tot interventie dwingen, en anderzijds de risico's die niet overal voorkomen maar uitgaan van specifieke gevaren op bepaalde plaatsen zoals bv. de aanwezigheid van risicovolle activiteiten en industrie├źn. Vervolgens zal op basis van dit repertorium een ideaal informaticamodel worden opgesteld voor de vestigingsplaatsen van de hulpdiensten waarbij wordt rekening gehouden met termijnen om ter plaatse te komen en met de nodige middelen voor het eerste vertrek en voor de versterking. Tenslotte moeten vanuit het ideale model ook projecties worden opgesteld met kostenraming aan de hand van wijzigende parameters. Voor de uitvoering van de risicoanalyse werd een lastenboek opgesteld en aan een aantal universiteiten verstuurd. De offertes worden ingewacht tegen einde mei.