04 okt 2013 16:30

Civiele zendingen voor crisisbeheersing 2013

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed over de budgettaire dekking van de civiele zendingen voor crisisbeheersing in 2013.

Een bedrag van 4.687.000 euro wordt afgenomen van het provisioneel krediet voor de vastlegging en de vereffening op de algemene uitgavenbegroting 2013. Het budget dient om de civiele zendingen voor crisisbeheersing te financieren. De indicatieve planning werd op 19 juli 2013 goedgekeurd door de ministerraad (zie persbericht).