10 jul 2024 10:17

Cocaïnevangsten in de eerste helft van het jaar

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen heeft in de eerste zes maanden van 2024 een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Met een totaal van 62 inbeslagnames, goed voor 22.276 kg aan cocaïne, blijft de trend van de afgelopen jaren onverminderd voortduren.

De productie van cocaïne in Latijns-Amerika stijgt nog steeds, wat samen met de toenemende vraag naar cocaïne in Europa resulteert in een groeiend probleem. De laatste vijf jaren is de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in Europa voortdurend gestegen. Dit heeft verregaande gevolgen: de beschikbaarheid van cocaïne is toegenomen, sociale en gezondheidskosten rijzen de pan uit, druggerelateerd geweld neemt toe, en de creativiteit in smokkelen kent geen grenzen. Zelfs de productie van cocaïne binnen de EU-landen laat een stijging zien.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de haven van Antwerpen een belangrijk knooppunt blijft voor de invoer van cocaïne. Ondanks de gedaalde hoeveelheid in beslaggenomen cocaïne tov de eerste jaarhelft van 2023, zien we dat het aantal vaststellingen quasi gelijk is gebleven, wat erop wijst dat smokkelaars hun inspanningen niet verminderen. Of er sprake is van een zogenaamd waterbedeffect is nog niet duidelijk.

Uit de cijfers blijkt dat 'rip-off' nog steeds de meest gebruikte smokkelmethode is, waarbij cocaïne tussen de legitieme lading wordt verstopt. Daarnaast zijn verbergen in de deklading en de constructie van de container populaire methoden.

Bij analyse van de herkomst van de cocaïne die Antwerpen binnenkomt, blijkt dat Sierra Leone bovenaan de lijst staat, gevolgd door Colombia en de Dominicaanse Republiek. Ook aan de bron, in o.a. Latijns-Amerika, worden aanzienlijke inspanningen geleverd om de smokkel te stoppen. In de eerste helft van dit jaar hebben lokale autoriteiten er al 40 inbeslagnames uitgevoerd, goed voor een totaal van 15.826 kg cocaïne die bestemd was voor Antwerpen.

Om de cocaïnesmokkel verder tegen te gaan, worden opnieuw twee Mobix-scanners in gebruik genomen. Hiermee komt het totaal op vijf mobiele scanners en als alles volgens schema verloopt zal dit aantal tegen eind 2024 oplopen tot negen.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen blijft zich onverminderd inzetten voor de bestrijding van drugssmokkel en het beschermen van de samenleving tegen de schadelijke gevolgen ervan.