31 aug 2018 17:57

Coherentie en modernisering op vlak van de wetgeving over de boekhouding van ondernemingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de artikelen III.82 tot en met III.95 van het Wetboek van economisch recht uitvoert.

Het ontwerp beoogt de uitvoering van een aantal artikelen van het Wetboek van economisch recht (WER) die betrekking hebben op het voeren van de boekhouding van de boekhoudplichtige ondernemingen, zoals gedefinieerd in artikel III.82 WER. Onder het huidige recht staan de uitvoeringsbepalingen wat betreft het voeren van de boekhouding, het houden en bewaren van boeken en de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel verspreid over vier uitvoeringsbesluiten. Het ontwerp voegt de bepalingen uit deze uitvoeringsbesluiten samen tot een meer coherent geheel, met een aantal moderniseringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.