01 jun 2007 11:58

Collectief beheer van beleggingsportefeuilles

Artikels over de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele rechten van deelneming treden na publicatie in het Staatsblad in werking

Artikels over de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele rechten van deelneming treden na publicatie in het Staatsblad in werking

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Financiën Reynders goed dat de artikels over de instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal institutionele rechten van deelneming na publicatie in het Staatsblad in werking laat treden. Het gaat om artikels 97,98, 99, 107, 110 lid 1 112 van de wet van 20 juli 2004 over bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.