20 apr 2007 17:00

Comapatiënten

Programmatiecriteria voor de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'

Programmatiecriteria voor de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de programmatiecriteria vaststelt die van toepassing zijn op de afdelingen 'expertisecentrum voor comapatiënten'. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Voor comapatiënten die als gevolg van een ernstig acuut hersenletsel evolueren van een comateuze toestand naar een permanente vegetatieve status (PVS) of een minimale bewustzijnstoestand (MRS), wordt in de toekomst een aangepaste opvang georganiseerd. Daarvoor wordt in een aantal ziekenhuizen een afdeling 'expertisecentrum voor comapatiënten' ingericht. Die afdeling zal instaan voor een in de tijd beperkte intensieve en specifieke revalidatie van comapatiënten met het oog op een maximum aan ontwaak- en herstelkansen. Dergelijke expertisecentra worden erkend als een soort onderdeel van een reeds erkende dienst. Het ontwerp legt een beperking op het vlak van het aantal bedden op waaraan een bijzondere erkenning kan worden verleend. Het programmatiecriterium voor die diensten voorziet in de oprichting voor het hele Rijk van in totaal maximum 97 bedden voor comapatiënten, die nood hebben aan de zorgen van een dergelijke afdeling (55 bedden voor het Vlaamse Gewest, 32 bedden voor het Waalse Gewest en 10 bedden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).