17 nov 2006 16:00

Comité voor advies bij chronische ziekten en specifieke aandoeningen

Ontslag en benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverlening bij chronische ziekten en specifieke aandoeningen

Ontslag en benoeming van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverlening bij chronische ziekten en specifieke aandoeningen

De ministerraad keurde het ontslag en de benoeming goed van leden van het Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van chronische ziekten en specifieke aandoeningen. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde ze voor. De ministerraad kent een eervol ontslag toe aan mevrouw H. Haems en de heer M. Vandewoude, die lid zijn van het Comité. Ze worden respectievelijk vervangen door: - mevrouw H. Deneyer, vertegenwoordigster van een beroepsorganisatie van de zorgverleners vertegenwoordigd in het Verzekeringscomité, - de heer Z. Berneman, vertegenwoordiger van een Belgische universiteit. De ministerraad verlengde met 4 jaar het mandaat van Dokter J.-P. Baeyens, als voorzitter van het Comité. Hij verlengde ook met 4 jaar de mandaten van: - mevrouw M. De Vos en de heren P. De Cock, P. Gillet en D. Rodenstein, vertegenwoordigers van Belgische universiteiten, - mevrouw R. Debaille, vertegenwoordigster van een beroepsorganisatie van de zorgverleners vertegenwoordigd in het Verzekeringscomité, - de dames V. De Groof, M. Duyck, C. Goovaerts, D. Zamurovic en de heren J. Boly, F. Fallez, M. Lagaert en Ch. Van Hul, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.