17 jul 2009 11:53

Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van een lid van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over het ontslag en de benoeming van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen. Dat Comité werd ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalidateitsverzekering (RIZIV).

De heer C. Van den Bremt wordt benoemd tot lid van het comité als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van mevrouw E. Macken, aan wie eervol ontslag wordt verleend. De heer Van den Bremt voleindigt haar mandaat.