16 jun 2011 12:21

Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx om de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen te benoemen en de mandaten te hernieuwen.

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen onderzoekt het voorschrijfgedrag van artsen en sectoren voor terugbetaalbare geneesmiddelen en schrijft hierover aanbevelingen uit.

Het mandaat wordt hernieuwd voor vier jaar vanaf 30 september 2010 van:

  • Pierre Chevalier, Patrick Lacor, Robert Vanderstichele en Gert Verpooten als vertegenwoordiger van de Belgische universiteiten
  • Francine Profili, Brigitte Van Rompaey, Danica Zamurovic, Alain Bourda, François Sumkay, Christophe Van Den Bremt als vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen
  • Marcel Bauval, Johan Bockaert, Jean Creplet, Marc De Roeck, Jacques Gerard, Wim Schrooyen, Pierre Van Hoorde en Michel Vermeylen als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisaties van het geneesherenkorps
  • Chantal Galocsy, Olga Van de Vloed, Guy Beuken, Paul Vandurme als vertegenwoordiger van de wetenschappelijke instellingen
  • Marc-Henri Cornely als vertegenwoordiger van een representatieve beroepsorganisatie van officina-apothekers

Worden benoemd als lid tot 29 september 2014:

  • Jean-Paul Dehaye en André Scheen als vertegenwoordiger van de Belgische universiteiten
  • Els Baerdemaeker, Yolande Husden als vertegenwoordiger van de verzekeringsinstellingen
  • Jean Rosillon als vertegenwoordiger van de beroepsorganisatie van het geneesherenkorps
  • Hilde Deneyer, Christian Elsen en Ludo Willems als vertegenwoordiger van de representatieve beroepsorganisatie van officina-apothekers en van ziekenhuisapothekers