13 jan 2012 12:26

Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

Benoeming van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen

De ministerraad stemt in met de benoeming van de leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen op voordracht van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

De heer Michel Devriese en Edmond Sokol worden benoemd als leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen ter vervanging van Philippe Ehlinger. Ze vertegenwoordigen de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen vanaf 30 september 2011.

Het comité dat ingesteld is bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft als opdracht:

  • advies te geven over de registratie, de inzameling en het gebruik van statistische gegevens over het voorschrijven van terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten
  • de methodologie vast te stellen voor de evaluatie van die gegevens, zodat elke arts de gegevens ontvangt waarmee hij zijn  voorschrijfgedrag kan situeren
  • ten minste twee maal per jaar consensusvergaderingen te organiseren om de medische praktijk inzake geneesmiddelen in een bepaalde sector te evalueren en om aanbevelingen te formuleren
  • richtlijnen voor de organisatie van peer reviews te formuleren 
  • een jaarlijks activiteitenrapport aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Algemene raad, het Verzekeringscomité en de Geneesmiddelencommissie te overhandigen
  • de indicatoren en de drempels te bepalen (art. 73, §§ 2 en 3, wet van 14 juli 1994)