27 apr 2007 17:00

Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen

Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris en verlenging van het mandaat van een Franstalige adjunct-commissaris

Benoeming van een Nederlandstalige adjunct-commissaris en verlenging van het mandaat van een Franstalige adjunct-commissaris

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de Nederlandstalige adjunct-commissaris benoemen en het mandaat van een Franstalige adjunct-commissaris voor de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatslozen verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelde de ontwerpen voor. Mevrouw Eva Vissers wordt benoemd voor 5 jaar vanaf 1 juni 2007 als Nederlandstalig adjunct-commissaris bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatslozen. Gezien de positieve evaluatie van het mandaat van de heer François Bienfait, Franstalig adjunct-commissaris, wordt zijn mandaat met vijf jaar verlengd.