28 mei 2008 20:32

Commissie aanvaardt invoer van Amerikaanse kippen

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, kant zich tegen het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op te heffen tegen de invoer van Amerikaanse kippen die met chloor zijn behandeld. Alle spelers binnen de voedselketen moeten momenteel immers aanzienlijke inspanningen leveren om de voedselveiligheid te verbeteren.

De minister is van mening dat:

• de toegang van dat soort producten tot de Europese markt een onaanvaardbare concurrentievervalsing zou vormen voor de Belgische en Europese spelers;
• deze producten niet overeenstemmen met de soort voedingsmiddelen die de Belgische en Europese consument wenst, vooral als de informatie (etikettering) onvolledig en zelfs onvoldoende is.

De minister zal ervoor blijven pleiten dat het voorstel tijdens de hele goedkeuringsprocedure wordt tegengehouden, ook binnen de Europese Raad.