20 apr 2007 17:00

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Samenstelling en werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Samenstelling en werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vastlegt voor de samenstelling en de werking van het Statistisch Toezichtscomité opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het ontwerp is een voorstel van minister van Economie Marc Verwilghen. Dankzij de oprichting van het Comité kan de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie gecodeerde studiegegevens aan wetenschappelijke instellingen doorgeven.