26 jun 2009 14:18

Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx heeft de ministerraad het overzicht van de activiteiten van de Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid van 2005 tot 2008 voorgesteld.

De openbare diensten en instellingen van de federale overheid voeren een boekhouding op grond van de wet die de begroting en de comptabiliteit van de federale staat regelt (*). Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid en de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid geldt een andere regelgeving (**). Om die uniform toe te passen werd de Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de openbare instellingen van sociale zekerheid opgericht. De belangrijkste verwezenlijking van de commissie is het ter beschikking stellen van een gecoördineerde regelgeving van de boekhouding die de instellingen moeten voeren. Daarnaast heeft ze het boekhoudplan grondig gemoderniseerd en aangepast aan nieuwe initiatieven op het vlak van de sociale zekerheid.

(*) wet van 22 mei 2003.
(**) koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid en het koninkijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut.