25 apr 2008 12:56

Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang en het hergebruik van bestuursdocumenten. Het ontwerp zet de richtlijn van het Europese parlement en de Raad van 17 november 2003 over het hergebruik van overheidsinformatie in Belgisch recht om (2003/98/EG).

Het ontwerp voegt een ontwerp over de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten en een over de Federale commissie voor het hergebruik van bestuursdocumenten, waarover de ministerraad al in eerste zitting had beraadslaagd, in één ontwerp samen. De nieuwe Commissie heeft voortaan een afdeling openbaarheid van bestuur, die de toegang van personen tot bestuursdocumenten regelt, en een afdeling voor het hergebruik van bestuursdocumenten, die de terbeschikkingstelling regelt van overheidsinformatie die mag worden verhandeld.

De Commissie heeft een voorzitter, een secretaris en voor elke afdeling vier gespecialiseerde leden. Twee van de leden zijn ambtenaren van niveau A. De overige twee kunnen uit privé ondernemingen of verenigingen komen.