16 mrt 2007 16:00

Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

Samenstelling en werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten. Het ontwerp is een voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. De samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten sluiten nauw aan bij die van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie. De Commissie bestaat uit 7 leden en 7 plaatsvervangers. De Koning benoemt hen voor hun competenties op het gebied van openbaarheid van bestuur.