30 mrt 2007 17:00

Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen

Opvolging aanbevelingen van het IMF over de governance structuur van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

Opvolging aanbevelingen van het IMF over de governance structuur van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

De ministerraad heeft beslist gevolg te geven aan de aanbevelingen van het IMF over de governance structuur van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Op die manier wordt tegemoetgekomen aan de best practices op dit gebied. In het licht hiervan hebben de bevoegde ministers beslist om de Raad van Toezicht van de CBFA advies te vragen over de voorgestelde benoeming van J-P Servais tot voorzitter van het directiecomité van de CBFA en van Henk Becquaert tot lid van het directiecomité. Het is de bedoeling dat Henk Becquaert zal belast worden met de operationele leiding van de dienst toezicht op de aanvullende pensioenen. Gelet op zijn mandaat van voorzitter van CESR en rekening houdend met zijn verwezenlijkingen tijdens de voorbije zes jaar als voorzitter van het directiecomité, stelt de ministerraad ook de benoeming voor van Eddy Wymeersch tot voorzitter van de Raad van Toezicht tot hij 67 wordt. In afwachting van de beëindiging van de benoemingsprocedures zal het directiecomité zoals gebruikelijk en conform de geldende wetgeving, als collegiaal orgaan voorts beslissingen nemen in individuele dossiers en het beheer waarborgen van de instelling.