22 feb 2008 19:30

Commissie voor nucleaire voorzieningen

Ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

Ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde, over het ontslag en de benoeming van een lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen. (*)

Het ontwerp benoemt de heer Jean-Paul Servais voorzitter van de Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen als vervanger voor de heer Eddy Wymeersch aan wie eervol ontslag wordt verleend.

(*) De commissie werd opgericht met het art 3 van de wet van 11 april 2003 dat de voorzieningen vastlegt voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van de splijtstoffen die in de kerncentrales zijn bestraald.