30 nov 2004 20:45

Communicatie Premier over uitspraken van Prins Filip

Communicatie Premier over uitspraken van Prins Filip

Communicatie Premier over uitspraken van Prins Filip

Communicatie Premier over uitspraken van Prins Filip Ik heb met Prins Filip een gesprek gehad over zijn conversatie met een journalist in de marge van het galadiner in Shangai(China). Tijdens dit gesprek heeft de Prins mij toelichting gegeven over de context van zijn woorden. Ik moet dit tafelgesprek toeschrijven aan een emotioneel moment van de Prins die zijn opdracht als Ere-Voorzitter van het Agentschap voor de Buitenlandse Handel zeer ter harte neemt. De Prins is bijzonder begaan met de uitstraling van ons land in het buitenland. Dat hij daarbij pleit voor een nog meer intense samenwerking tussen de Gewesten inzake de bevordering van de buitenlandse handel, is het beleid dat de federale regering voorstaat. Dit is trouwens in het belang van onze bedrijven en onze export. Hoewel ik mij kan voorstellen dat de Prins zich afzet tegen partijen die de splitsing van het land voorstaan, is dit evenwel niet in overeenstemming met de huidige en vooral de toekomstige constitutionele rol van de Prins in ons land. Die rol vraagt terughoudendheid in de uitspraken, in het bijzonder over politieke partijen, zelfs indien die partijen het niet goed menen met de toekomst van ons land.