26 jan 2007 16:00

Compatibiliteit van GALILEO- en GPS-systeem

Instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten

Instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten

De ministerraad keurde op voorstel van de minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht een voorontwerp van wet goed rond de instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika. De Europese Gemeenschap, haar lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika hebben op 26 juni 2004 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als hoofddoel de systemen GALILEO en GPS compatibel te maken wat het gebruik van de radiofrequenties betreft en interoperabiliteit mogelijk te maken, waardoor de leveranciers en de gebruikers van de navigatie- en dateringsdiensten via satelliet gebruik kunnen maken van de signalen van beide systemen. In de Overeenkomst zijn vastgelegd het principe van het vrije handelsverkeer, het verbod op discriminerende restricties en de samenwerking van de Partijen om de radiofrequenties te beveiligen en de systemen te beschermen. In de Overeenkomst gelden bovendien de compatibiliteit en de interoperabiliteit niet voor het gebruik van de systemen voor militaire doeleinden of in zones van militaire activiteit. Op de controle van de uitvoer van technologie├źn en de nationale veiligheid zijn er ook restricties vastgelegd. Die samenwerking in het kader van de ontwikkeling en de exploitatie van de GNSS-systemen voor civiele doeleinden en buiten kritieke situaties is gepland op lange termijn en houdt rekening met de toekomstige verbeteringen in de systemen. Die Overeenkomst is van groot strategisch belang voor GALILEO en voor de Europese zelfstandigheid als men ziet dat zij gesloten is met de belangrijkste concurrent van de Europese Unie inzake satellietnavigatie.