15 dec 2023 18:34

Compensatie aan de NMBS voor de stijgende energiekosten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een specifieke compensatie goed om de NMBS te compenseren voor de sterke stijging van de energieprijzen.

De compensatie van 77,8 miljoen euro wordt toegekend aan de NMBS ten laste van de interdepartementale provisie “energie”. Dit ter compensatie voor de negatieve impact op de rekeningen van hun openbare dienstopdrachten van 2023 als gevolg van de gestegen energieprijzen.