20 mei 2022 14:45

Compensatie NMBS voor niet-verhoging van tarieven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed over een subsidie voor de NMBS ter compensatie van de tarieven die niet verhoogd werden.

Het voorstel om de prijs van vervoertickets vanaf juli 2022 te verhogen, werd vorig jaar niet doorgevoerd. Om de NMBS te compenseren voor de financiële impact van deze beslissing, voorziet dit ontwerp van koninklijk besluit in een subsidie van 13 miljoen euro in 2022 en 9 miljoen euro in 2023. Tegelijk heeft deze tussenkomst als doel de bevolking te motiveren om te kiezen voor milieuvriendelijkere vervoermiddelen in tijden van hoge brandstofprijzen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden – Subsidie aan de NMBS ter compensatie van de financiële impact van de niet-verhoging van de tarieven in juli 2022