26 apr 2024 17:37

Compensaties voor bouw penitentiair complex te Haren en verkoop 'Amerikaans Theater'

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris belast met de Regie der gebouwen Mathieu Michel akkoord met de aanleg van een nieuw park ter compensatie voor de bouw van het penitentiair complex te Haren, en met de verkoop van de site ‘Amerikaans Theater’.

Dit nieuwe park met toegang komt er ter compensatie van het park dat voorheen op het terrein van het nieuwe penitentiair complex te Haren lag. De percelen die nodig zijn om dit park aan te leggen, dienen te worden aangekocht (of onteigend) door de Regie der Gebouwen. Dit park zal vervolgens ter beschikking worden gesteld aan de stad Brussel en de lokale bevolking op basis van een erfpacht voor een periode van 30 jaar met een mogelijke verlenging van 30 jaar.

De Keelbeekweg en de Witloofstraat zullen worden heraangelegd zoals overeengekomen, en de site van het 'Amerikaans Theater’, gelegen te Dikkelindelaan 2, 1020 Brussel, wordt verkocht aan de stad Brussel.