02 sep 2011 15:57

Comptabiliteit van de federale staat

Aanvullende regels voor de jaarrekening

Aanvullende regels voor de jaarrekening

De ministerraad legt op initiatief van staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet aanvullende regels vast voor de voorstelling van de jaarrekening van de diensten van de federale staat. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad goedkeurt voert de wet van 22 mei 2003 uit, houdende organisatie van de begroting en de comptabiliteit van de federale staat. 

Het ontwerp bevat informatie zoals technische gegevens over de rekening, op basis waarvan de balans en de resultaatrekening kunnen worden geanalyseerd en waarmee de rechten en plichen buiten balans worden gespecificeerd. Het somt ook de staten op die deel uitmaken van de toelichting.

Verder verduidelijkt het ontwerp de boeking van materiële activa.