09 sep 2022 15:03

Concessie voor de uitbating van het audiovisuele en technische dienstenaanbod in het IPC Résidence Palace

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo akkoord met de lancering van de mededingingsprocedure voor een concessieovereenkomst voor de uitbating van het audiovisuele en technische dienstenaanbod in het Internationaal Perscentrum Résidence Palace.

De huidige concessie voor diensten voor de uitbating van het audiovisuele en technische dienstenaanbod ten behoeve van de gebruikers en het onderhoud van de installaties in het Internationaal Perscentrum Résidence Palace liep tot 30 juli 2022. Aangezien er geen nieuwe overeenkomst kon worden afgesloten vóór de vervaldatum, werd beslist de overeenkomst een derde maal te verlengen tot en met 31 december 2022. Bovendien wordt in de mogelijkheid voorzien om de huidige concessieovereenkomst verder te verlengen tot uiterlijk 30 april 2023, indien geen nieuwe overeenkomst wordt afgesloten vóór 31 december 2022. De ministerraad heeft akte genomen van deze verlenging.

Daarnaast gaat de ministerraad akkoord met de lancering van een mededingingsprocedure met het oog op de aanstelling van een concessiehouder voor de uitbating en full-service-ondersteuning van de technische en audiovisuele installaties in het Internationaal Perscentrum Résidence Palace. De indicatieve looptijd van deze concessieovereenkomst is tien jaar.