27 nov 2015 17:08

Concessieovereenkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een voorontwerp van wet goed waarin de Europese richtlijn over concessieovereenkomsten wordt toegepast in het Belgische recht.

De Europese richtlijn over concessies voor werken en voor diensten (2014/23/EU)is de eerste volwaardige Europese richtlijn in dat domein. Doordat de richtlijn duidelijke regels voor de gunning van de concessieovereenkomsten voorziet, ontstaat er meer duidelijkheid over het beheer van de concessies. De regering voldoet zo aan de oproep van de Europese Commissie en maakt een einde aan de rechtsonzekerheid in dit domein, net als aan de belemmeringen die verstoringen veroorzaken in de werking van de interne markt. Bovendien wil het voorontwerp van wet eenvoudige en duidelijke regels invoeren die rekening houden met de bijzondere kenmerken van concessies tegenover overheidsopdrachten.

bepalen voor de besteding van overheidsgelden, opdat aan de burgers van de Unie kwaliteitsdiensten tegen de beste prijzen zouden worden aangeboden. De nieuwe wet biedt antwoorden op deze bekommernissen. 

Het voorontwerp van wet verduidelijkt ook de inwerkingtredende regels. Duidelijkere regels verhogen overigens de efficiëntie van de overheidsbestedingen, vergemakkelijken de toegang voor de KMO's en verzekeren de KMO's van een billijk aandeel in de gunning van de concessies, zowel op lokaal vlak als op het niveau van de Europese Unie.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.