19 nov 2010 14:38

Conflictpreventie

Financiering van initiatieven inzake conflictpreventie

Financiering van initiatieven inzake conflictpreventie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om volgende initiatieven inzake conflictpreventie te financieren op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken:

 •  Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - SOMA - gerechtigheid en verzoening na oorlog en dictatuur: Lessen uit de Europese ervaringen (1945-2000)
 • Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Wereldbank
  - Belgische bijdrage 2010 voor het EITI Multi Donor Trust Fund - multi
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Centre
  for the study of violence and reconciliation (CSVR) - Peace through accountability in Africa project - Zuid-Afrika - Zimbabwe - Kenia - Oeganda - Afrikaanse Unie
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer - Centre for Humanitarian Dialogue (CHD) - Building the capacity of African governments
  to support peace processes - Tanzania
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij -
  KBA/FONCABA (Kadervorming voor Afrikanen) - Participation citoyenne et construction de la paix en Sud-Kivu - Sud-Kivu - RDC
 • Efficiënt en billijk beheer van natuurlijke rijkdommen - Partnership
  Africa - Canada (PAC) - Bridging communities with committees: supporting
  African civil society groups to participate in the Kimberley Process Certification Scheme - multi
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - Action
  Pour La Paix et la Concorde - Projet de renforcement de la cohabitation pacifique et de la culture de la paix entre les communautés du territoire de kalehe - DRC
 • Bemiddeling bij dreigende en lopende conflicten - processen van vredesdialoog en (inter)nationale verzoening - crisisbeheer - interpeace - VOZ DI PAZ - Programme Guinea-Bissau: dialogue, research and building consensus - Guinea-Bissau
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - CAPAC - Cellule d'appui politologique en Afrique centrale - Optimaliser les processus électoraux en République démocratique du Congo: Transparence et efficience démocratique. Projet d'appui à la Commission électorale indépendante (CEI), au gouvernement congolais et au parlement (Assemblée Nationale et Sénat) - DRC
 • Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Reducing stigma and
  Discrimination based on sexual orientation and gender identity - Centro Nacional De Educación Sexual - Cuba
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - International
  Rescue Committee (IRC) - Forging Peace and Reconstruction Supporting
  Conflict Affected CAR - CAR
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Radio La Benevolencija - Remember Tomorrow - Building Regional Trust and Reconciliation in the Great Lakes through Coordinated Educational Media and Grassroots Campaigns - Grote Meren
 • Respect en bewustmaking voor mensenrechten - Protection International
  - Global Program for the Protection of Human Rights Defenders - second phase 2010-2013 - multi wereld
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - UNDP -
  Global Parliamentary Report - multi wereld
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - Pax Christi Vlaanderen - Continuons à construire une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs d’Afrique - Grote Meren
 • Capaciteitsopbouw en versterking van de civiele maatschappij - AWEPA
  - Programme d'appui aux parlements en Afrique - multi Afrika
 • Strijd tegen UXO en antipersoonsmijnen - DRC - MAG
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen - infosud - Projet Syfia Grands Lacs 2010-2013