01 jun 2011 17:58

Conflictpreventie

Financiering van initiatieven inzake conflictpreventie

Financiering van initiatieven inzake conflictpreventie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere om volgende initiatieven inzake conflictpreventie te financieren op de begroting van de FOD Buitenlandse Zaken:

 • Bevordering van de kinderrechten met nadruk op de problematiek van de kindsoldaten: 
  • building partnerships to protect children in conflict - watchlist ngo - DRCongo
  • réhabilitation et réintégration des enfants affectés par la guerre en RDC - Sponsoring Children Uganda asbl - DRCongo
  • création d’un environnement protecteur pour la prévention des abus sexuels et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle au Cameroun et la réhabilitation des victimes, notamment les filles - Kinderrechten Afrika - Kameroen
 • Mensenrechten: 
  • monitoring de protection droits de l’Homme en RDC Association africaine de défense des Droits de l’Homme (ASADHO) - DRCongo
  •  appui à la promotion et à la défense des droits de l’homme et de la démocratie en RDC La Voix des Sans Voix (VSV) DRCongo
  • profiling of alleged perpetrators of serious human rights violations in DRC phase 2 – UNDP MONUSCO OHCHR DRCongo
 • Opbouw en versterking van de overheidsinstellingen, bevordering van behoorlijk bestuur (good governance): projet d’appui à la décentralisation dans la province de Muyinga (phase de consolidation) International Rescue Committee - (IRC Belgium) Burundi
 • Ontmijning en non-proliferatie:  humanitarian mineclearance in Kosovo HALO Trust
 • Opbouw van een democratische samenleving, ondersteuning van participatieve processen: United Nations Development Programme (UNDP) - projet d’Appui au Cycle Electoral Congolais 2010-2013