02 sep 2005 17:00

Conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, om initiatieven inzake conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten te ondersteunen op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, om initiatieven inzake conflictpreventie, vredesopbouw en mensenrechten te ondersteunen op de begroting 2005 van de FOD Buitenlandse Zaken.

Vredesopbouw in Palestina door de versterking van de rol van de vrouw: Het project 'Gaza Community Mental Health Program - Women's empowerment' beoogt diverse acties tegen huiselijk geweld en voor de versterking van de rol van de vrouw in Palestina. Op middellange termijn kan een sterkere positie van de vrouwen een dam opwerpen tegen fundamentalisme en bijdragen tot een politieke oplossing van het conflict. Het project duurt zeven maanden en omvat een sensibilisatiecampagne in de Gazastrook, maar ook bescherming van en rechtsbijstand voor ( potentiële ) slachtoffers van huiselijk geweld. Democratische bewustwording van Palestijnse jongeren: Dit project van de Socialistische Solidariteit moet het democratisch proces en het maatschappelijk middenveld versterken door de opleiding, sensibilisering en politieke capaciteitsopbouw van Palestijnse jongeren uit Jeruzalem, Bethlehem en Ramallah. Meer bepaald wordt voorzien in seminaries, workshops, ontmoetingen met politieke persoonlijkheden... Het project zal lopen over vijftien maanden en gebeurt in samenwerking met het 'BISAN Center for Research and Development', een lokale organisatie met de nodige ervaring in deze materie. Versterking van de rechtsstaat in de Democratische Republiek Congo: Als gevolg van de invoering in de DRC van een familierecht dat als doelstelling heeft de burgerlijke stand eenvormig te maken, werd de noodzaak duidelijk de vereiste middelen en werkinstrumenten voor een goed beheer van de burgerlijke stand te versterken. In het kader van een globaal samenwerkingsverband tussen Lubumbashi en de stad Luik, zal deze laatste vorming en capaciteitsopbouw bieden op het gebied van de burgerlijke stand, de rehabilitatie van de burgerlijke stand en de versteviging van de rechtsstaat. Dit alles wordt aangeboden aan magistraten en officieren van burgerlijke stand uit Lubumbashi. Het project zal toelaten de capaciteiten van de magistraten van Lubumbashi te versterken inzake de akten van burgerlijke stand, geschillen betreffende de burgerlijke stand van personen, het beheer van de burgerlijke stand en de bewaring van de akten. Hiertoe wordt voorzien in de vorming van magistraten in België (werkstages, universitaire cursus, praktijkvorming bij een gemeentelijke overheid en bij het Ministerie van Justitie) en een colloquium in Lubumbashi en de materiële uitrusting van Justitiebureaus. Het project biedt een meerwaarde voor de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo en kreeg hiervoor al de persoonlijke steun van Kalala, Minister voor de mensenrechten. Bovendien draagt het bij aan de strijd tegen de illegale immigratie.