23 jun 2006 17:00

Congres van de Wereldpostvereniging

Bekrachtiging van de Akten van het Congres van Boekarest

Bekrachtiging van de Akten van het Congres van Boekarest

De Wereldpostvereniging (UPU), een organisatie die afhankelijk is van de Verenigde Naties, heeft haar 23e Congres gehouden in Boekarest (Roemenië) van 15 september tot 5 oktober 2004. 173 landen van de UPU waren op het Congres vertegenwoordigd en 6 via volmacht. Er zijn meer dan 800 ontwerpen van voorstel onderzocht. Naast het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie maakten ook vertegenwoordigers van De Post en van de ambassade van België deel uit van de Belgische afvaardiging. De belangrijkste beslissingen van het Congres waren: - de oprichting van een Raadgevend Comité, een nieuw orgaan van de UPU, dat geacht wordt in het kader van de werkzaamheden van de UPU de belangen te vertegenwoordigen van de spelers van buiten de posterijen en van de partners uit de privé-sector. - de aanneming van een reeks voorstellen die erop gericht zijn het systeem van eindrechten, dat wordt toegepast om de postbesturen te vergoeden voor de behandeling en verdeling van brieven vanuit het buitenland, beter aan te passen aan de voorwaarden van elk land. De bedoeling is ook ervoor te zorgen dat dit mechanisme de werkelijke kosten beter weerspiegelt. - de goedkeuring van een nieuw systeem voor de classificatie van de landen, dat overeenkomt met de criteria van de UNPD terzake. - de invoering van een geperfectioneerde versie van het Fonds voor het verbeteren van de dienstverlening dat voor de meest noodlijdende landen de mogelijkheid zal bieden om geld te krijgen voor de verbetering van de infrastructuur en van de kwaliteit van hun postale dienstverlening. - de aanneming van universele normen en doelstellingen voor internationale postdiensten. - de invoering van een nieuwe procedure voor het voorleggen en aannemen van voorbehoud. Bij de ondertekening van de Akten van het Congres heeft België verklaard dat het de Akten zou toepassen in overeenstemming met de verplichtingen die het ten deel vallen krachtens het Verdrag tot instelling van de Europese Unie en de regels van de WTO/GATS. De bekrachtigde Akten treden uiterlijk op 1 januari 2006 in de interne Belgische rechtsorde in werking.