27 apr 2007 17:00

Constructiegeniemodules in Kananga

Opvolging en opleiding van Kongolese constructiegenie-eenheden

Opvolging en opleiding van Kongolese constructiegenie-eenheden

Minister van Defensie André Flahaut stelde aan de ministerraad voor om detachementen van 9 militairen (vanaf 1 mei) en 52 militairen (vanaf 1 augustus) naar Kananga in de Democratische Republiek Kongo te sturen voor de opvolging en de vorming van Kongolese constructiegenie-eenheden. Van 9 juli tot 7 september zal een luchtdetachement zich ter plaatse opstellen. Een ander detachement van 23 militairen zal van 7 tot 21 december 2007 ter plaatse zijn. De ministerraad verleende eveneens zijn toestemming om tijdelijk een technisch detachement van 21 militairen op te stellen voor het transport en de opbouw van het kamp, de huisvesting en de ondersteuning van het Belgische detachement.