31 mrt 2006 12:00

Continentaal plat

Afbakening van het continentaal plat tussen België en het Verenigd Koninkrijk

Afbakening van het continentaal plat tussen België en het Verenigd Koninkrijk

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend op 29 mei 1991. De bedoeling is om verscheidene akkoorden op elkaar af te stemmen. Het voorontwerp van wet is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken. Op 7 juni 2005 antwoordde de Minister van Buitenlandse Zaken positief op het amendement dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië per brief op 21 maart 2005 voorstelde, bij de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 en goedgekeurd bij de wet van 17 februari 1993. Volgens het Akkoord is het eindpunt van de grens in het noordoosten van het continentaal plat tussen België en het Verenigd Koninkrijk, namelijk het punt met de coördinaten 51° 48'18'' N en 02° 28'54'' E, het eindpunt van de zuidelijke grens tussen de respectieve continentale platten van het Verenigd Koninkrijk en Nederland, overeenkomstig de Overeenkomst tussen beide landen, ondertekend op 6 oktober 1965. De Overeenkomst inzake de afbakening van het continentaal plat tussen België en Nederland, ondertekend op 18 december 1996, had als gevolg dat de grenslijn tussen België en het Verenigd Koninkrijk van 1991 geen aanknopingspunt had met de grenslijn die bepaald werd door het Belgisch-Nederlands akkoord van 1996. Derhalve deed zich de noodzaak voor de Overeenkomst van 1991 tussen België en het Verenigd Koninkrijk aan te passen door middel van een bijkomend punt N° 4 zodat de respectieve grenslijnen tussen België en het Verenigd Koninkrijk en tussen België en Nederland elkaar raken. Dit punt, op 51°52'34,012 02°32'21,599'', is het punt N° 5 van Artikel 3 van de Wet van 22 april 1999 inzake de Exclusieve Economische Zone. De uitwisseling van brieven beoogt enkel een formele samenhang te creëren en brengt geen wezenlijke wijziging mee aangaande het continentaal plat. Toch is de uitwisseling van brieven een internationaal verdrag dat als dusdanig moet worden goedgekeurd door het Parlement.