10 nov 2016 18:24

Contract 2017 voor levering van gas en elektriciteit aan de federale overheidsdiensten

Op voorstel van minister Jan Jambon, belast met de Regie der gebouwen, heeft de Ministerraad haar akkoord gegeven om beroep te doen op een aankoopcentrale in het kader van het contract 2017 voor de leverign van gas, elektriciteit en aanverwante diensten aan de gebouwen en installaties van de federale overheidsdiensten en andere federale instellingen.

De ministerraad geeft de Regie der gebouwen het mandaat om voor alle klanten van de Regie der Gebouwen en voor de federale overheidsdiensten die hiervoor een aanvraag indienen, toe te treden tot de aankoopcentrale van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB), voor een oorspronkelijke duur van één jaar, verlengbaar.