23 jun 2006 17:00

Contract telefoniediensten

Stilzwijgende verlenging van het contract voor mobiele telefoniediensten

Stilzwijgende verlenging van het contract voor mobiele telefoniediensten

De ministerraad ging ermee akkoord om het contract met Belgacom mobile nv Proximus voor mobiele telefoniediensten bestemd voor openbare diensten in het hele land te verlengen. Het ging bij de goedkeuring van het bestek om ongeveer 2.500 abonnementen. Maar door de gunstige voorwaarden hebben ook andere FOD's zich bij het contract aangesloten.