27 apr 2007 17:00

Contractueel personeel naar Belgisch recht tewerkgesteld door de Europese Commissie

Onderbreking van de beroepsloopbaan van het contractueel personeel dat de Europese Commissie naar Belgisch recht tewerkstelt

Onderbreking van de beroepsloopbaan van het contractueel personeel dat de Europese Commissie naar Belgisch recht tewerkstelt

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Werk Peter Vanvelthoven een ontwerp van koninklijk besluit goed over de onderbreking van de beroepsloopbaan door het contractueel personeel dat de Europese Commissie naar Belgisch recht tewerkstelt. Het ontwerp kent het recht op onderbreking van de beroepsloopbaan voor loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, palliatief verlof of voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid toe aan de contractuele werknemers van de Europese Commissie onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Die verloven bestaan al voor de werknemers van de privé-sector en de openbare sector, zodat de billijkheid vereist dat de werknemers van de Europese Commissie die onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid dezelfde rechten krijgen. Op basis van gegevens van de Europese Commissie komen 138 werknemers in aanmerking voor deze aanvraag.