03 mrt 2016 12:21

Contractverlenging Adjunct Project Manager voor de renovatie van blok A in Residence Palace

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon akkoord met de contractverlenging van de Adjunct Project Manager die instaat voor het project van herstructurering, uitbreiding, renovatie en restauratie van blok A in Residence Palace.

Blok A van Residence Palace is bestemd voor de huisvesting van de Europese Raad, de ministerraad en hun diensten. De overdracht van het gebouw aan de Europese Raad is voorzien op 31 mei 2016. 

Het contract van de Adjunct Project Manager wordt afgesloten volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.