22 dec 2023 20:41

Controle op de kost van de federale elektriciteits- en gaspremies voor de leveranciers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van Der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels vastlegt voor de bepaling van de kost van de federale elektriciteits- en gaspremies voor de elektriciteits- en aardgasleveranciers.

Het ontwerp heeft betrekking op de organisatie van de terugbetaling van de kosten voor elektriciteits- of aardgasleveranciers die belast zijn met de toekenning van de federale elektriciteits- en gaspremies.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.