13 jan 2023 19:34

Controle op de omroepstations door het BIPT

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed dat nadere bepalingen vaststelt voor de controle op de omroepstations door het BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie).

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel het koninklijk besluit van 26 januari 2007 betreffende de etherpolitie met betrekking tot frequentiemodulatie in de band 87.5 Mhz - 108 Mhz te vervangen. Het toepassingsgebied van dit koninklijk besluit, dat beperkt is tot FM-geluidsuitzendingen, is niet meer actueel aangezien er nog andere soorten uitzendingen bestaan, zoals radio-omroep met amplitudemodulatie (AM), digitale televisie (DVB-T, ...) of digitale radio-omroep (DAB, DAB+, ...).

Het nieuwe ontwerp heeft een ruimere draagwijdte waardoor de teams van het BIPT die belast zijn met de controle van de frequenties niet alleen de snelle ontwikkeling van DAB+ maar ook het frequentieplan van de gemeenschappen en het nationale frequentieplan kunnen opvolgen. Via het ontwerp  krijgen zij de mogelijkheid om op te treden bij alle gevallen van schadelijke storingen en om alle omroepstations te controleren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, aan het Overlegcomité en aan de Raad van State.