27 okt 2006 17:00

Controle van de betalingsketen van de Congolese militairen

Verlenging van het mandaat van twee Belgische militairen in het kader van het Europees project voor de controle van de betalingsketen van de Congolese militairen

Verlenging van het mandaat van twee Belgische militairen in het kader van het Europees project voor de controle van de betalingsketen van de Congolese militairen

Minister van Defensie André Flahaut heeft aan de ministerraad voorgesteld om het mandaat van twee Belgische militairen in de Democratische Republiek Congo (DRC) te verlengen tot 31 december 2006. Ze nemen deel aan het Europees project voor controle van de betalingsketen van de Congolese militairen in de geïntegreerde brigades. Op 27 januari en 28 april 2006 gaf de ministerraad zijn toestemming om Belgische raadgevers naar de DRC te sturen, in het kader van het Europees project voor controle van de betalingsketen van de Congolese militairen. Twee van hen vervullen een controlefunctie in de Congolese geïntegreerde brigades voor een periode van vier maanden en dit tot 25 oktober 2006. Om aan deze opdracht, die een gebrek aan controleurs op het terrein kent, een maximale slaagkans te geven wordt het mandaat van beide Belgische militairen verlengd tot eind december 2006. De Europese Unie neemt de werkings- en personeelskosten ten laste genomen, a rato van 140 euro per dag en per persoon.