04 okt 2013 16:30

Controle van levensmiddelen in apotheken

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de controle op levensmiddelen die worden aangeboden in apotheken en groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen.

De agenten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) worden als enige bevoegd om de levensmiddelen te controleren in apotheken en groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen. Zo worden dubbele controles van levensmiddelen voorkomen, aangezien zowel het FAGG als het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevoegd waren voor de controle.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2002 tot aanduiding van de ambtenaren en de personen belast met het toezicht op de uitvoering van de bepalingen van de wetten, besluiten en reglementen van de Europese Unie die onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen vallen