11 mrt 2016 13:00

Conventie tussen drie partijen voor inhuring van het domein van Hertoginnedal

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders de nieuwe conventie tussen drie partijen goed voor de inhuring van het domein van Hertoginnedal voor een periode van 18 jaar.

De ministerraad gaat ermee akkoord om een overeenkomst af te sluiten voor een nieuwe conventie om de goede werking van de uitbating en het onderhoud van dit prestigieuze patrimonium van het domein van Hertoginnedal te waarborgen. De conventie bepaalt de respectievelijke rechten en verplichtingen van de Koninklijke Schenking, van de Regie der Gebouwen, de Kanselarij van de Eerste Minister en de FOD Buitenlandse Zaken.

Dit domein zal gebruikt worden als "guest-house" waar de staatshoofden, buitenlandse regeringsleiders of andere hooggeplaatsten kunnen verblijven. Het kan ook gebruikt worden om conferenties, vergaderingen of recepties te organiseren, op initiatief van de regering, van de verschillende Belgische federale overheidsdiensten of van de officiële Europese instellingen. Het domein kan ook, mits betaling, voor derden ter beschikking worden gesteld.

De huur van het domein loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2031.