30 mrt 2007 17:00

Conventioneel brugpensioen

Nieuwe regels voor het conventioneel brugpensioen

Nieuwe regels voor het conventioneel brugpensioen

Minister van Werk Peter Vanvelthoven stelde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de basis zal vormen voor de regeling van het brugpensioen voor de oudere werknemers die vanaf 1 januari 2008 werkloos worden. De ministerraad keurde het ontwerp in derde lezing goed. Het ontwerp wordt opnieuw aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State voorgelegd. Het ontwerp van koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen voert hoofdstuk V van de titel IV Werk van het generatiepact uit. Het legt vanaf 1 januari 2008 nieuwe regels op voor het conventioneel brugpensioen.