29 apr 2011 14:08

Coördinatie van de bestrijding van sociale fraude

Strategisch plan voor de coördinatie van de bestrijding van sociale fraude

Strategisch plan voor de coördinatie van de bestrijding van sociale fraude

De ministerraad keurt het strategisch plan 2011 van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst goed. Het plan dat staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Carl Devlies voorlegde, geeft een overzicht van de initiatieven die de sociale inspectiediensten leveren om de sociale fraude en in het bijzonder de illegale tewerstelling te bestrijden. Het gaat om een doelgerichte aanpak waarin de gemeenschappelijke benadering van alle fraudediensten centraal staat. Verder wordt er ook een aantal minimumcontroles vastgelegd.