14 jul 2023 17:39

Coördinatie van het federaal klimaatbeleid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed houdende de coördinatie van het federaal klimaatbeleid.  

Dit voorontwerp van klimaatwet definieert de beginselen van het Belgische klimaatbeleid en de globale klimaatdoelstellingen die de federale regering zich op middellange en lange termijn heeft gesteld.

Het voorontwerp zet een governance-cyclus op die tot doel heeft alle ministers en administraties die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van het klimaatbeleid te mobiliseren en verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling, de opvolging en de evaluatie van het federale klimaatbeleid.

Er wordt een comité van onafhankelijke experten opgericht voor de permanente evaluatie van het federale klimaatbeleid. Daarnaast wordt een mechanisme ingevoerd voor de financiering ervan.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.