14 dec 2022 11:12

COP15 / Zakia Khattabi pleit voor een strenger kader inzake Biodiversiteit !

Federale minister van Leefmilieu en hoofd van de Belgische delegatie, Zakia Khattabi, is vanochtend vertrokken naar Montreal (Canada), waar de 15e Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit doorgaat. De groene minister pleit voor een ambitieus en doeltreffend akkoord dat rekening houdt met de essentiële rol die biodiversiteit speelt voor onze samenleving, ons welzijn en onze economie.

In Montreal bespreken 196 landen een nieuw mondiaal kader voor biodiversiteit. Dat kader zal transformerende acties bundelen die nodig zijn om het dramatische verlies aan biodiversiteit en de afbraak van ecosystemen te stoppen. De overeenkomst, die mondiaal moet zijn om doeltreffend te zijn, beoogt de integratie van biodiversiteit in alle sectoren en in alle domeinen van de samenleving. Zakia Khattabi dringt aan op het aannemen van een nieuw kader : “De knipperlichten van onze aarde staan op rood. Ondanks de verschillende internationale verdragen en protocollen die in het verleden zijn ondertekend, gaat de algehele staat van biodiversiteit en ecosystemen dramatisch achteruit. De directe en indirecte effecten van onze huidige productie- en consumptiepatronen vormen een groot risico voor het voortbestaan ​​van onze planeet en haar bewoners. Biodiversiteit is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling en is daarom van fundamenteel belang. De toestand van onze biodiversiteit gaat op een alarmerende manier achteruit. Er moet dringend worden gehandeld! Daarom zal ik me inzetten voor een ambitieus mondiaal kader voor biodiversiteit met concrete doelstellingen, methodologie en financiering.”

De Europese Unie is initiatiefnemer van een groot deel van de voorstellen die in Montreal worden besproken. België trekt aan de Europese kar. De ambities van ons land gaan verder dan de 30x30-doelstelling, die erop gericht is tegen 2030 30% van de oceanen en 30% van het landoppervlak van de wereld te beschermen. “Het is zeer belangrijk om ook overige 70% duurzaam te beheren, want elke vierkante meter voor de biodiversiteit telt! Ook de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van biodiversiteit moeten universeel en eerlijk verdeeld worden, overeenkomstig de Visie 2050 opdat iedereen, waar ook ter wereld, in harmonie kan samenleven met de natuur. We hebben slechts 1 gezondheid en 1 planeet, laten we deze samen beschermen!”, vervolgt Zakia Khattabi.