13 mrt 2009 10:58

Coperfin

DataWareHouse II - risicobeheer

DataWareHouse II - risicobeheer

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders beslist om de verlenging van de offerte van firma Computer Sciences SNC te vragen tot eind juni 2009 en de gunning van de overheidsopdracht voor het risicobeheer DataWareHouse II uit te stellen. De overheidsopdrachten kaderen in het moderniseringsplan Coperfin 2009 fase B.

Een werkgroep zal voor eind juni 2009 de beschikbaarheid nagaan van het project DataWareHouse I, van de gegevens van DataWareHouse en de tools die nodig zijn voor de behandeling ervan en ze bij de bevoegde dienst bezorgen voor analyse en gebruik bij het riscobeheer. 

De Coperfinprojecten hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.