21 dec 2007 10:59

Coperfin 2007 - Fase D

Toekenning van overheidsopdrachten in het kader van Coperfin 2007, het moderniseringsplan van Financiën

Toekenning van overheidsopdrachten in het kader van Coperfin 2007, het moderniseringsplan van Financiën

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om overheidsopdrachten toe te kennen voor projecten die ingediend zijn in het kader van het moderniseringsplan Coperfin.

 Het gaat om:

  • CRM- relaties via meerdere kanalen
    • implementatie van een globale oplossing voor de behoefte van FOD Financiën aan middelen waarmee hij prestaties van diensten via meerdere kanalen kan ontwikkelen
    • voorbereiding en coördinatie van de implementering van een pilootonthaal in de gerenoveerde financietoren.
  • MASP - multi annual strategic plan dat e-governement invoert in de administratie van Douane en Accijnzen.

De Coperfin projecten implementeren voornamelijk nieuwe software, beveiligen de ICT infrastructuur, en moderniseren en rationaliseren het netwerk van FOD Financiën. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en in de informaticaplannen op de site www.minfin.fgov.be.