10 jul 2009 12:14

Coperfin 2008

Gunning van een overheidsopdracht DataWareHouse 2 voor risicobeheer

Gunning van een overheidsopdracht DataWareHouse 2 voor risicobeheer

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Financiën Didier Reynders om de overheidsopdracht "DataWareHouse 2 voor risicobeheer" te gunnen.

De overheidsopdracht kadert in Coperfin. De projecten van Coperfin hebben hoofdzakelijk als doel nieuwe softwaresystemen te implementeren, de ICT-infrastructuur te beveiligen en het netwerk van de FOD Financiën te moderniseren en te rationaliseren. Een beschrijving vindt u in de rubriek ICT en informaticaplan op de website www.minfin.fgov.be.